Stekt sød kartoffel: sprøde opskrifter og 1 sund mulighed

Mulighed 1 ernæring

Mulighed 1 ernæring

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Maden påvirker vores sundhed – alt lige fra måden, den produceres på, måden, den påvirker miljøet på, og måden, vi kommunikerer, vejleder og rådgiver om den på. Dette og meget mere er omdrejningspunktet på Københavns Professionshøjskoles ernæring- og sundhedsuddannelse.

Ernæring og Sundhed - arbejd med mad og mennesker

På semestret foretager du en selvvalgt specialisering i form af praktisk element. Herefter følger et teoretisk element med projektledelse, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt.

FAGBEKSRIVELSE/ ERNÆRING SUNDHED

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en  Individuel kompetencevurdering  (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk, at du også skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du ikke har bestået faget på et højere niveau. Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau. Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via .

Har du valgt den anden toning, klinisk diætetik, kan du arbejde som klinisk diætist, hvor du ved at vejlede om kost og sammensætte den rigtige diæt kan både forebygge og behandle sygdomme.

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed kan du blive placeret i tre forskellige løngrupper alt efter dine arbejdsopgaver, erfaring og kvalifikationer. Du finder i fællesskab med din tillidsrepræsentant og din arbejdsgiver frem til din løngruppe, når du bliver ansat.

Som studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen må du påregne udgifter til bøger på studiet. Udgiften afhænger af, hvilke bøger du vælger at købe, og hvorvidt du køber nye eller brugte bøger. Nogle bøger kan du også låne på Københavns Professionshøjskoles bibliotek.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Du kan læse Ernæring og Sundhed på Campus Sigurdsgade på Nørrebro i København. Du vil dele adresse med 9 andre uddannelser, . bioanalytiker, fysioterapeut, laborant og jordemoder. I de moderne bygninger på Sigurdsgade er der et levende studiemiljø og mange sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne. Du kan . synge med i koret, spille fodbold i gymnastiksalene og hænge ud i studenterhuset Sigurds Bar. Læs mere her

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 9 i alle dele af prøven (karakteren 9 gælder fra optagelsen 7575) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 8 og 9 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Alle aktiviteter skal kunne dokumenteres. Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Se arbejdsgivererklæringer på .

På ernæring og sundhedsuddannelsen er du selv med til at præge dine job- og karrieremuligheder gennem dit valg af studieretning, praktik, valgfrie elementer og evt. toning.

ingredienser:

  • 8 søde kartofler
  • Ekstra jomfru olivenolie
  • En pinch sort peber
  • Aromatiske urter (vi anbefaler rosmarin)
  • salt

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar