Regnskab og bogføring - forklaret kort og præcist, så du

Hvordan man gør regnskab for aktiehandel

Hvordan man gør regnskab for aktiehandel

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Bilag og faktura: Når du har en virksomhed hvor du sælger en ydelse eller en vare, skal du også lave en faktura. Det gælder om at udfylde den rigtigt, så den indeholder de ting en faktura skal indeholde. Det kan du læse mere om under punktet regler for regnskab i denne artikel.

:Regnskab, bogføring og faktura

Når du laver dit regnskab (bogfører) skal du opdele dine indtægter og udgifter i mindre kategorier som fx reklame, husleje, vareindkøb, administration. En kategori kaldes også en konto. For eksempel kan du samle alle posteringer for husleje på 788 n konto kaldet husleje.

Regnskab - Se, hvordan du opstiller dit regnskab korrekt

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få fx indsigt i emner som bogføring, moms, afgifter og rapportering.

Bogføring for begynder, sådan er reglerne og sådan kommer

Hvordan læser man et regnskab?
Dit regnskab består af to dele en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen er den del af dit regnskab, der viser din omsætning og dine omkostninger for en given periode. Balancen i dit regnskab giver dig et overblik over din virksomheds økonomiske situation. Den indeholder altid aktiver og passiver.

Web-Regnskab FAQ

Hvorfor er mine indtæ gter i minus og udgifter i plus?
I et dobbeltbogholderi deles regnskabet op i en resultatopgø relse og en balance. I resultatopgø relsen posteres indtæ gter i kredit, hvorimod udgifter posteres i debet. Ved samme postering laves en modpostering i balancen. Så ledes posteres der en debet i balancen ved en indtæ gt i resultatopgø relsen og en kredit balancen ved en udgift i resultatopgø relsen.

Bogføring og regnskab

Du kan selv stå for hele bogføringen eller lade en revisor, en bogholder, en medarbejder eller din ægtefælle stå for det hele eller dele af det. Det er dog stadig dig, der som virksomhedens ejer, er ansvarlig for bogføringen.

Efter du har lavet kasseafstemningen, skal du sørge for at gemme bilag som dagens dankortstrimmel, z-strimlen, andre bilag og skemaet til kasseafstemning i 5 år. Andre bilag kan fx være tilgodebevis, forenklede fakturaer eller kvitteringer for varer, som du har betalt med penge fra kassen.

Nå r du er selvstæ ndig og har egen virksomhed, skal du holde styre på virksomhedens ø konomi. Det gø r du ved at bogfø re dine indtæ gter og udgifter. På denne må de er det også lettere for dig selv, nå r du . skal indberette moms, lave selvangivelse og å rsregnskab. Med bogfø ring holder du styr på :

Hvor kan man se virksomheders regnskab?
Hvis du gerne vil se andre virksomheders regnskab, kan du finde dem her: https:///data/. Her skal du søge på den virksomhed, hvis regnskab du ønsker at se. Herefter vælger du fanen “Regnskaber”, hvor du kan se en liste over virksomhedens tidligere regnskaber, som du kan downloade som fx en PDF.

Straksafskrivning: Når du køber ting ind til virksomheden, har du mulighed for at afskrive varer op til en hvis beløbsgrænse. Det kaldes straksafskrivning. Har du brug for skrivebord, computer, lys, en bærbar computer og lignende, er der som regel mulighed for at afskrive langt det meste på en gang. Grænsen for straksafskrivning kan variere, og derfor bør du altid undersøge hvad det præcise beløb er lige nu.

Denne model har været mulig siden 7556. Før 7556 var alle virksomheder bundet af revisionspligt. Det betød at ingen slap for at få deres selskab revideret, eller få en påtegnelse om revision, skrevet af en revisor.
Men det betød også at der sikkerhedsniveauet altid var i top, i forhold til korrekt og fejlfri opstilling af regnskab.

Du kan hente en fakturaskabelon her. Husk at gemme fakturaen som pdf, inden den udstedes, så der ikke kan rettes i den. Gem også et eksemplar af fakturaen som bilag til dit regnskab.

Kan jeg overfø rer data fra mit gamle program? (eks. e-conomic)
Ja, du kan overfø rer dine kunder, dine bilag og dine produkter, fra dit gamle regnskabsprogram, nå r du opgradere til Web-Regnskab. Find skabeloner til import - KLIK HER

Hvordan afslutter jeg et regnskabså r?
For at afslutte et regnskabså r skal du blot gå ind under INDSTILLINGER - REGNSKAB. Under Opsæ tning af å r klikkes på &rdquo Afslut regnskabså r&rdquo . Nå r du har afsluttet et regnskabså r vil teksten blive markeret grø n og med fed skrift. VIDEO GUIDE - KLIK HER!

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar