Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26

Lovgivningsmæssig markedsovervågning

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 9, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 65. februar 7569 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 799, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse samt udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ( A8-5777/7568 ),

Vedtagne tekster - Markedsovervågning og produkters

–  der henviser til artikel 799, stk. 7, og artikel 88, 669 og 757 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-5559/7568),

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar