Handels- og leveringsbetingelser - WOCA

Uk handelsinfo login

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Logon - Danske Bank

FIRMANAVN forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

New Holland-samarbejde udvides | Maskinbladet

Begrebet ”person hjemmehørende og bosiddende i USA” omfatter ikke en person, som ikke var i USA på det tidspunkt, hvor vedkommende indgik en aftale om investeringsrådgivning med Danske Bank.

Åbningstider
Man - Fre kl. 7:95 til

Afvigelser fra ovenstående:
Vinterferie (uge 8): 8:55 til
Efterårsferie (uge 97): 8:55 til

Dit barn kan få en konto hos os allerede fra fødslen. Når barnet fylder 8 år, kan det få sit eget kort og jo ældre barnet bliver, jo flere muligheder. Vi hjælper hele vejen, også den dag den unge skal stå på egne ben.

Ved køb af frisk frugt og grønt gælder følgende Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til DOMÆ senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Vi hjælper dig med at finde den opsparing, der passer bedst til dig, så du får mest muligt ud af dine penge, den dag du skal bruge dem. Mulighederne er mange og vores rådgivere er klar til at hjælpe dig.

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Præsentation af varer sammen med en pris på DOMÆ er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra DOMÆ udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til DOMÆ om at købe varen på de oplyste vilkår.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for DOMÆ's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Materialet på denne hjemmeside er således ikke beregnet til at blive distribueret til eller anvendt af personer hjemmehørende og bosiddende i USA. Intet materiale på denne hjemmeside må fortolkes og opfattes som et tilbud om Investeringsrådgivning eller Investeringsservice til en person hjemmehørende og bosiddende i USA.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og DOMÆ, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til FIRMAETS egen beskrivelse.

Sommerhussalget er steget kraftigt de seneste to måneder. Boligsidens tal for april måned viser en stigning på 96 procent sammenlignet med samme måned sidste år, og tendensen fortsatte i maj måned.

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra DOMÆ.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar