VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER - Fynske Bank

Handel med pengemarkedsinstrumenter

Handel med pengemarkedsinstrumenter

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Aktivklasser er grupper af finansielle aktiver så som aktier, som er blevet grupperet sammen, fordi de har fæ lles træ k. For eksempel, aktier udbetaler normalt variable udbytter, mens obligationer giver en fast indkomst. En balanceret portefø lje vil indeholde forskellige aktivklasser som hjæ lp til diversificering.

1. Regler for handel med værdipapirer

Risikoadvarsel: Transaktioner med ikke-leverbare instrumenter gennem mæ glere er en risikabel aktivitet og kan medfø re ikke kun overskud, men også tab. Stø rrelsen af det potentielle tab er begræ nset til stø rrelsen på indskuddet. Tidligere overskud er ingen garanti for fremtidig fortjeneste. Brug vores uddannelsestjenester til at forstå risiciene, fø r du begynder at handle for alvor.

Vilkår for handel med værdipapirer

Oplysningerne på dette websted gæ lder ikke for personer med bopæ l i USA eller Belgien og må ikke anvendes eller distribueres i noget land eller i nogen jurisdiktion, hvor de strider mod lokale love og regulativer.

Vilkår for handel med værdipapirer

Capital Com SV Investments Limited er et firma registreret på Cypern med firmaregistreringsnummer HE 859757. Det er godkendt og reguleret af CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) under licensnummer 869/67.

Betingelser for handel med værdipapirer - Andelskassen

Aktivklasser gø r det muligt for investorer at bygge en portefø lje, der er diversificeret mellem forskellige typer investeringer. Medlemmerne i enhver klasse er på ingen må de alle ens. Aktiver varierer fx enormt, men de har nok tilfæ lles til at blive grupperet som en aktivklasse.

Det private aktieselskab "Capital Com Bel" reguleres af nationalbanken i Republikken Hviderusland og er registreret af byrå det i Minsk den med virksomhedsregistreringsnummeret 698775659. Adresse: 775585, Republikken Hviderusland, Minsk, Internatsionalnaya street 86/6, kontor 878. Certifikat for optagelse i registret over forex-virksomheder nr. 66 dateret .

Capital Com (UK) Limited er registreret i England og Wales med firmaregistreringsnummer 65556775. Godkendt og reguleret af FCA (Financial Conduct Authority) under registreringsnummer 798769.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar