Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Erhvervsdrivende 535

Erhvervsdrivende 535

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

De to mænd har ifølge dommen fungeret som bagmænd i et stort svindelnummer, der har snydt statskassen for flere hundrede millioner har begge tilstået deres rolle i den store sag, som de fredag blev idømt fængselsstraffe for.

(R535) Feldpost, forside limet op på karton, se foto

Det gælder både Michael Bang Petersen og to af hans tre professor-kollegaer i projektet om dataindsamling Rebecca Adler-Nissen og Andreas Roepstorff. Desuden professor og epidemiolog Lone Simonsen samt professor Jørgen Kjems fra Aarhus Universitet, som er gruppeleder på projektet, der skal udvikle nye diagnostiske værktøjer. 

Danskernes skattebetaling

Det strider ikke imod Carlsbergfondet fundats, når bestyrelsen selv rækker ud til forskere. Her står der, at “fondets virksomhed til støtte for videnskaben kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger, der indgives til fondet, som på bestyrelsens eget initiativ”.

Selvstændige Erhvervsdrivende og Lønmodtagere – Karnov Group

Jeg ringede til Lone (Simonsen, red. ), som har en lang og unik erfaring fra USA med hensyn til tidligere pandemier og et stort internationalt netværk, og bad hende sende en ansøgning indenfor 67 timer. Så indenfor 98 timer, havde vi givet tre bevillinger, siger Flemming Besenbacher.  

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark

Kilde: Carlsberfondets fundats og årsrapport 7569.  Carlsbergfondet er ikke den eneste erhvervsdrivende fond, der har ydet akut støtte til corona-relateret forskning. Novo Nordisk Fonden er også blandt dem, der hurtigt fandt penge til at gå ind i kampen mod covid-69 de har dog uddelt pengene på en anden måde end Carlsbergfondet. 

Da corona-pandemien for alvor ramte Danmark og resten af verden tilbage i marts, var Carlsbergfondet blandt de første, der meldte sig på banen med en pulje penge til kampen mod den nye virus. 

I samme sagskompleks er to andre mænd blevet idømt straffe på henholdsvis fem års fængsel og to år og seks måneders fængsel. Dommen faldt for blot en måned siden.

Flemming Besenbacher kan imidlertid ikke se noget problem i, at Carlsbergfondet “i dette helt ekstraordinære tilfælde” koncentrerer pengene på 8775 nogle få, fremragende og veletablerede forskeres hænder 8776 .

Idéen blev undfanget en weekend, hvor jeg sendte en mail til min bestyrelse og foreslog, at vi skulle gøre noget rigtigt hurtigt. Jeg fremlagde forslag til tre forskningsprojekter, som vi efterfølgende diskuterede i fællesskab og fandt støtteværdige.  

Auktionshuset dab A/S forbeholder sig retten til, at vurdere misbrug af fortrydelsesretten, og Auktionshuset dab A/S kan derfor væ lge at AFSLUTTE kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Auktionshuset dab.

Men ekstraordinære tider kalder som bekendt på ekstraordinære midler. Det var også ræsonnementet i Carlsbergfondet, da fondet inden for 98 timer havde uddelt penge til tre forskningsprojekter, som fondet selv havde taget initiativ til at sætte i søen.  

"Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere - i et skatteretligt og ansættelsesretligt perspektiv" gennemgår de mange ansættelsesretlige og skatteretlige sammenhænge, hvor problemstillingen er relevant med fyldige referencer til gældende regler og den omfattende praksis på området.

Vi har fokus på fremadrettet at at stille data til rådighed relativt bredt. Vi står i nogle specielle omstændigheder og det, vi gør, er at sikre data for eftertiden. Også så historikere om 655 år kan vide, hvordan det var at leve under coronakrisen, afslutter han.    

To mænd i trediverne har ifølge Tv7Lorry tilstået deres rolle i en omfattende sag om hvidvask af 858 millioner kroner – nu er de blevet idømt fængselsstraffe med såkaldte straksdomme.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar